EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »

FRANS HELFRICH


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Artikelen


Gedicht

Alles oan de hang / Meindert Bylsma
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

In keats te fier (2003) / Meindert Bylsma
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Gouden jubileum fan kaatsvereniging “St. Anna” / Hendrik van Loon
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Fan alle soargen frij / Gerrit Lettinga
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Durk fan Penjum ta in oantinken / Abe de Vries
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

In 19de-ieuske keatsyllustraasje / Redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

It lot fan de minske: as in hinne en wer geande keatsbal / Redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Perkspiler / Baukje Wytsma
Bron: Bron: De keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Interview

Fraachpetear mei Neeltje Bonnema / Janneke Spoelstra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Interview mei Foppe de Haan / Wio Joustra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Dochters en hun kaatsmoeders / Siemke Andela
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Thom Mercuur oer it keatsen yn de keunst / Pieter de Groot
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Alles aan de hang: een drama voor een sportfotograaf / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Skilder Hendrik Elings: ‘Ik koas Hotze om syn markante kop’ / Pieter de Groot
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Sieta van der Graaf, het kanon van Berlikum / Siemke Andela
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Ynterview mei teaterman Rients Gratama / Baukje Wytsma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Hans Jouta: Hotze had grandeur / Wio Joustra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Gek fan muorrekeatsen / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Jokelien Tienstra, voormalig kaats- en handbal-topper: ‘Nu ben ik topsporter in gezondheid’ / Amber Boomsma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Column

Muurkaatse / Leendert Ferwerda
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Alde formules, nije dagen / Janneke Spoelstra
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Kloaten en kaatsbâlen / Leendert Ferwerda
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Local Heroes / Janneke Spoelstra
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Kees en it nachtkeatsen yn Aldeleie / Janneke Spoelstra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

'...eat yn it karakter fan de klaeifries...' / Janneke Spoelstra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

In keatsbal foar de ivichheid / Josse de Haan
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

De ‘Janse-Wisselschaal’, erkenning voor het feit dat je ‘bent’. / Jan Hospes
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Historie (algemeen)

De “oarlochs-PC’s” (1940-1942) neier besjoen / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Earste Keninklike besite op ‘e PC / Redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Moord op de kaatsbaan / Peter Blom
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

In unike opgraving: restanten fan in keatsbaan yn Grins / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Spul yn Ternaard / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

In koarte leafde: jeu au tamis yn Fryslân (1888) / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Op syk nei Bote Bruinsma / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

De oarsprong fan it baltsjeferdriuwen / Pieter Breuker
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Feiten efter de skiednis fan de Ouwe Gryp / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Alde remedys tsjin âlde keatskwalen / Pieter Breuker
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

De Eersteling, kaatsvereniging van aardappelhandelaren / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

In betide en bysûndere foarm fan ‘bedriuwskeatsen’ / Pieter Breuker
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Dichterlik spul om de PC-bal / Pieter Breuker
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Koninklijke medaille bij het eeuwfeest van de PC (1953) / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Werom’t Frans Felkers net keatste op de PC fan 1865 / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

De drie nog bestaande Nederlandse Kaatsbanen / Cees de Bondt
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

“Ballonbal” en de studintekeatsbanen yn Frjentsjer (1630-1684) / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

De tillegraaf: net stikken te krijen / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Kaatsende Koningen / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

De keats as namme foar itensbakje c.q. berchromte / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Het Nationaal Museum van het kaatsen in België: een ontdekkingstocht doorheen tijden en culturen... / Geert Vandervelden
Bron: Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Skeveningen 1892: it keatsen op de earste grutte nasjonale en ynternasjonale sportmanifestaasje / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Fan Freulewinner oant PC-keatser talint, ambysje, kar / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Kaatsen in Gelderland / Hertog Karel
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Een zilveren kaatsbal uit 1769 / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Opinie

Wachtsje op earste goede tv-keatsreportaazje / Pieter de Groot
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Takomst fan it Keatsmuseum / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Keatshert, the roadmovie: ‘de camera is er niet meer, Chris is zoals hij is’ / Wio Joustra
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Keatssport hat ferlet fan in prof-elite / Pieter de Groot
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Het kloppend hart van een provincie / Simona-Maria Grosu
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Hedendaags kaatsen: de verwording tot een kille sport / Gerrit Lettinga
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Op de bealch! / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Reaksjes út it gasteboek
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Fan de redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Typisch Tjalling Het is niet wat je bent maar wat je doet / Wio Joustra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Jaarverslag

Jaarverslag museum- en documentatiecommissie 2005 / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Jierferslach Museum- en Dokumintaasjekommisje 2007 / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Jierferslach 2008 Museum- en Dokumintaasjekommisje / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Nije oanwinsten fan it Keatsmuseum / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Jaarverslag Museum- en Documentatiecommissie 2006 / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Jaarverslag Museum- en Documentatiecommissie 2009 / Tineke Jansma-Bouma
Bron: Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Jaarverslag 2011 museum en Documentatiecommissie / Tineke Jansma-Bouma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Beschouwend

Wachtsje op earste goede tv-keatsreportaazje / Pieter de Groot
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Keatsen op ynternet / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

2008: In produktyf keatsboekejier / Pieter Breuker
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

De vrolijke Twin Towers van Franeker / Wio Joustra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Is der in “takomst foar it ferline?” / Rynk Bosma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

De striid om de sulveren bal: in boppeslach!
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)

De striid om de sulveren bal in boppeslach

Welpy / Hein Jaap Hilarides
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Spanning tusken tradysje en fernijing / Pieter de Groot
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Documentatie

Gouden horloazje fan “âlde” Jan Reitsma / Redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

West-Fries kaatsen in 2005 / Anne de Jong
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

De haadklasse yn 2005 / Jan Hiemstra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

PC 2005 fan Chris Wassenaar / Gosse Blom
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

De haadklasse manlju yn 2007 / Jan Hiemstra
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Keatskronyk 2007 / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Oersjoch haadklassepartij manlju 2008 / Gosse Blom
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Keatskronyk 2008 / Theo Kuipers
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Ivich klassemint manlju 1853-2004 / Meerdere Auteurs
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Griene keatslinen / Rinske Wiersma-Onderdijk
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

De haadklasse manlju yn 2006 / Jan Hiemstra
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Twa swakke kanten fan it keatsen: in statistysk oersjoch / Gosse Blom
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Keatskronyk 2006 / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

De tentoonstelling over het kaatsen in Gelderland / Fineke Burgers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Och heden ja Keatsfotos mei ferhalen op www.kaatshistorie.nl / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Keatskronyk 2009 / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

Keatskronyk 2011 / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Biografie

Sybout Jacob Nijdam 3 sept 1905-15 okt 2005 / Pieter Breuker
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Neitins oan Hotze Schuil / Jan van der Meij
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Hendrik van Loon: Een leven in dienst van de gemeenschap / Bert Kuiper
Bron: De Keatsfreon Jiergong 15 (2006)
Download artikel »

Literatuer en keatsen út ien hân / Josse de Haan
Bron: De Keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Chris heeft de horde genomen: Hij stopt! Of toch niet? / Wio Joustra
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Sikke Wiersma siet nea ‘Bij de vrouw in de schaduw’ / Rynk Bosma
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Tjits Hoitsma-Piersma / Willem Hiemstra
Bron: De keatsfreon Jiergong 17 (2008)
Download artikel »

Boer mei paraplu. Ien en oar oer it NKB-bestjoerslid Abe Pieters Anema / Abe de Vries
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Autoskooterje op it Frjentsjerter keatsen / Josse de Haan
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Sip Oosterhoff wie syn tiid foarút / Rynk Bosma
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Willem Hiemstra / Jan Metselaar
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Sieta van der Graaf, het kanon van Berlikum / Siemke Andela
Bron: De keatsfreon Jiergong 18 (2009)
Download artikel »

Wiesje van der Berg haar eerste en laatste ervaringen op de Friese kaatsvelden / Siemke Andela
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2005)
Download artikel »

Romke Toering en it keatsen as teater / Pieter de Groot
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Twa kear Reinder Strikwerda / Redaksje
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Lia de Jong: kaatsster van de twintigste eeuw / Siemke Andela
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Ut in keatshúshâlding: de Holwerter Haantsjes / Wieke de Haan
Bron: De Keatsfreon Jiergong 14 (2007)
Download artikel »

Johan Jansen wie ien slach fan it klaverke-fjouwer ôf / Rynk Bosma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 19 (2010)
Download artikel »

André Rienstra, de ‘Peerdeslager út Snits’ / Rynk Bosma
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Dykgraven, tsjerkfâlden en P.C.-keatsers / Abe de Vries
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij / Theo Kuipers
Bron: De Keatsfreon Jiergong 21 (2012)
Download artikel »