EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Opmerkingen en aanwijzingen bij het gebruik van deze website

 

Algemene opmerking

1. Nog lang niet alle foto’s uit de collectie van het Kaatsmuseum zijn gescand en beschreven. Daarom zult u waarschijnlijk bepaalde foto’s missen. Het werk gaat ondertussen gewoon door en regelmatig zullen wij een update verzorgen van nieuw materiaal dat verwerkt is.

 

Eenvoudig zoeken

2. Hier kunt u zoeken op elk willekeurig woord dat in de beschrijving is opgenomen. U kunt ook zoeken op de inventarisnummers die in de beschrijving genoemd worden. Zoeken op een combinatie van twee of meer woorden is ook mogelijk. U kunt verwijzingen krijgen naar foto’s, films en artikelen.

 

Uitgebreid zoeken

3. Hier kunt u gericht zoeken naar foto’s, films of artikelen. U kunt daarbij gebruik maken van het vakje “vrije tekst”.
4. U kunt via zoeken op wedstrijd, soort, bond, plaats of jaartal gericht zoeken in nader omschreven foto’s.

 

Keatstaalkwis

5. Iedere veertien dagen verschijnt er een nieuwe vraag in deze keatstaalkwis. Zoals de naam
al aangeeft hebben de vragen betrekking op kaatstaal. De quiz is zuiver bedoeld als een persoonlijke test van uw kennis op het snijvlak van taal en kaatsen. Het kan dus gaan om woorden, termen en begrippen uit de kaatserij, maar ook om literaire fragmenten, citaten uit krantenverslagen, documentaires etc. Omdat bij het kaatsen het gebruik van Frysk niet of nauwelijks ter discussie staat, is er voor gekozen om de quiz ook Friestalig te houden.

 

Films

6. De foto’s krijgen voorrang in het project. Op termijn zullen we ook zoveel mogelijk films of fragmenten van kaatsfilms opnemen. In de meeste gevallen zal het gaan om filmfragmenten. Wilt u de gehele film bekijken, dan zult u contact moeten opnemen met de eigenaar van de film. Dat kan het Keatsmuseum zijn, maar ook het Fries Film archief in Leeuwarden. In het menu vindt u onder “links” verwijzingen naar kaatsfragmenten die her en der op internet zijn te vinden.
7. Wanneer u de filmpjes niet kunt bekijken is het mogelijk dat u geen of niet de juiste Flash Player op uw computer hebt geïnstalleerd. Download hier de nieuwste Flash Player.

 

Artikelen

8. De artikelen zijn op de site geplaatst als PDF. U kunt ze met behulp van de knoppen – en + op de menubalk groter of kleiner maken. Lukt het u niet om een artikel te openen, dan kan het zijn dat u niet beschikt over de juiste versie van Acrobat Reader. U kunt de nieuwste versie van Acrobat Reader hier downloaden.

 

Reacties

9. Als u wilt reageren op een foto of filmfragment dan wordt u gevraagd om uw naam en woonplaats in te vullen. Als u uw naam niet bij de reactie op de website geplaatst wilt
zien, dan kunt u op het reactieformulier het vakje bij uw naam aanvinken. Vinkt u dit niet aan, dan wordt uw naam geplaatst bij de reactie. Uw reactie wordt pas na goedkeuring door de webmaster op de site geplaatst.

 

Auteursrechten

10. Volgens de Auteurswet is het niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde producten waarvan de maker bekend is, zonder voorafgaande toestemming van de
rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvoudigen. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk rechthebbenden te achterhalen en hun toestemming te vragen voor publicatie van hun materiaal. Een aantal fotograven en auteurs heeft toestemming gegeven om hun producten op de internetsite van Tresoar te tonen. In andere gevallen zijn er afspraken gemaakt met de oorspronkelijke uitgevers (bv. filmopnamen van Omrop Fryslân).

 

Tenslotte is van bepaald historisch materiaal niet of nauwelijks te achterhalen of er nog auteursrecht geldig is en wie dat toebehoort. Mocht u onderdelen van de site ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, ofwel waarvan u bezwaar heeft tegen publicatie, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

 

Gebruik van afbeeldingen

11. Voor het rechtmatig gebruik van afbeeldingen uit deze beeldbank kunt u contact opnemen met het Keatsmuseum te Franeker. Telefoon: 0517 - 859291 of e-mail:


Foto's schenken

12. Heeft u bijzondere kaatsfoto's? Neem dan contact op met het Keatsmuseum. Telefoon: 0517 - 859291 of e-mail:


Staat uw vraag er niet bij? Vul dan onderstaand formulier in.


Naam:*
Telefoon:**
E-mailadres:

**

* verplichte velden
** s.v.p. telefoonnummer of e-mailadres invullen.