EENVOUDIG ZOEKEN

trefwoord(en):


UITGEBREID ZOEKEN

foto's films artikelen
biografieën
vrije tekst
wedstrijd
soort
bond
plaats
jaartal
 
zoeken naar onbekende foto's »


NIEUWSTE ARTIKEL

Sjouke IJpma, tachtich jier lyn kening op de Freulepartij
Lees meer »
Bekijk hier alle artikelen

Over ons

Deze site is het gevolg van een unieke samenwerking tussen het Keatsmuseum in Franeker en Tresoar in Leeuwarden.

Keatsmuseum

Het Keatsmuseum in Franeker is in 1972 geopend en het is daarmee het oudste sportmuseum van Nederland. Het museum geeft in zijn vaste opstelling een uitleg over de historische ontwikkeling van het kaatsspel. Daarnaast zijn er wisseltentoonstellingen met aandacht voor specifieke gebeurtenissen en personen. De collectie bestaat uit een omvangrijke verzameling spelmaterialen, prijzen en andere voorwerpen van en over de kaatssport. Daarnaast is er een uitgebreide documentatie over verenigingen, spelers, bestuurders en wedstrijden. Informatie over het kaatsmuseum is te vinden op www.Keatsmuseum.frl Voor actuele zaken kunt u het Keatsmuseum ook volgen op facebook.

Tresoar

Tresoar in Leeuwarden is HET Fries Historisch en Letterkundig Centrum en beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een uitgebreide collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. De totale collectie beslaat zo’n 25 kilometer. De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website (www.tresoar.nl) kan gezocht worden in diverse databases, catalogi, registers en andere naslagwerken. Naast de papieren collectie heeft Tresoar een uitgebreide beeld en geluidscollectie. Door de samenwerking met het Fries filmarchief herbergt zij ook de grootste verzameling Fries filmmateriaal. Deze collecties zijn voor een groot deel te raadplegen via de website.

Doel van deze site

Deze site is het resultaat van een project waarin door Tresoar en het Keatsmuseum wordt samengewerkt om een omvangrijke collectie kaatsfoto’s, kaatsfilms en kaatsartikelen te digitaliseren, te beschrijven en uiteindelijk via het internet beschikbaar te stellen. In de toekomst kan de site worden aangevuld met wedstrijdlijsten en andere kaatsdocumentatie.
Bezoekers worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren op ontbrekende of foutieve informatie bij de foto’s. Daarnaast stellen wij het op prijs als bezoekers naar aanleiding van een afbeelding reageren met verhalen, anekdotes of andere wetenswaardige informatie. Deze informatie wordt toegevoegd aan het bijschrift bij de foto.

De samenwerking

Het Keatsmuseum levert de (meeste) kaatsfoto’s en kennis over de afbeeldingen. Daarnaast zorgen zij voor vrijwilligers die de foto’s scannen en beschrijven. In de ontwikkelingsfase boodt Tresoar onderdak aan de vrijwilligers, stelde scanapparatuur en software beschikbaar, zorgde voor opleiding en begeleiding van het werkproces. Nu die fase voorbij is verzorgt het Keatsmuseum geheel zelfstandig de invoer van nieuwe foto's. Tresoar zorgt voor opslag en beheer van de data en onderhoud van de site.

Colofon

Vrijwilligers

Deze site kon niet worden gerealiseerd zonder de inzet van vele vrijwilligers die verantwoordelijk waren voor het scannen en beschrijven van de foto’s. Ieder jaar wordt na afloop van het kaatsseizoen een nieuwe selectie kaatsfoto's toegevoegd.
 

Redactie en coördinatie

Theo Kuipers (Tresoar)
Hendrik Porte (Kaatsmuseum)

Website

Ontwerp: Inge de Vries (Tresoar)
Ontwikkeling: Argiope (www.argiope.nl)

Subsidiënten

Deze site is mogelijk gemaakt met financiële steun van:
Stichting Ritske Boelema Gasthuis, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Boelstra-Olivier Stichting, Vrienden van het Kaatsmuseum en Documentatiecentrum van de KNKB.


 

 

Auteursrechten

Volgens de Auteurswet is het niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde producten waarvan de maker bekend is, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden openbaar te maken en te verveelvuldigen. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk rechthebbenden te achterhalen en hun toestemming te vragen voor publicatie van hun materiaal. Een aantal fotograven en auteurs heeft toestemming gegeven om hun producten te tonen. In andere gevallen zijn er afspraken gemaakt met de oorspronkelijke uitgevers (bv. filmopnamen van Omrop Fryslân). Tenslotte is van sommig historisch materiaal niet of nauwelijks te achterhalen of er nog auteursrecht geldig is en wie dat toebehoort.
Mocht u onderdelen van de site ontdekken waaraan u meent rechten te kunnen ontlenen, ofwel waarvan u bezwaar heeft tegen publicatie, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen.


De vrijwilligers van het Kaatsmuseum en de medewerkers van Tresoar doen hun uiterste best om de informatie op deze site foutloos aan te bieden en actueel te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere consequenties voortkomend uit het gebruik van deze site. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend.